Law Office of LACRIMA CIORBEA
STRADA BLĂNARI, NR.23, ET.2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,030061
Telefon: 021 23 23 939; 021 3134229;
0213134230; 0745 840 852;

lacrimaciorbea@gmail.com

OFERTĂ SERVICII DE CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ASISTENTA SI REPREZENTARE LA TOATE INSTANTELE DIN ROMÂNIA
Oferim servicii de consultanță juridică direct sau online, redactarea de actiuni, apeluri, recursuri, cereri, memorii, în materie civilă, proprietate, comercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptul muncii, drept penal atât persoanelor juridice cât și angajaților acestora, precum și persoanelor fizice, cetățeni români sau străini.

Pentru personalul angajat al entităților juridice, firme, asociații, fundații,etc., onorariul de consultanță, precum și pentru celelalte servicii poate fi achitat și de către angajator.

De asemenea, asigurăm asistență și reprezentare juridică la judecătorii, tribunale, curtile de apel și Inalta Curte de Casatie si Justiție, în cauze civile, penale, proprietate, comercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptul muncii, drepturile fundamentale ale omului, precum și la Curtea Constituțională a României și Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Onorarul pentru redactarea de actiuni, apeluri, recursuri, plângeri, cereri, memorii, precum și privind asistența și reprezentarea juridică la instanțele de toate gradele se vor conveni prin contracte distincte încheiate cu clienții.

Consultanță juridică în domeniul afacerilor Acordăm servicii de consultanță juridică în domeniul afacerilor, achiziții și fuziuni, tranzacțiile imobiliare,precum și pentru soluționarea disputelor în aceste materii.

Consultatiile juridice se acorda in fiecare zi, de la ora 12-14 iar, în ziua de vineri de la ora 12-18, la sediul din strada Blanari, nr.23, sector 3, Bucuresti. Programarea se poate realiza telefonic sau prin e.mail și pentru alte zile și ore decât cele menționate.

Adunarea Generală a Asociaților din cadrul SCPA "CIORBEA VICTOR & CIORBEA LACRIMA" a luat act de cererea Domnului Ciorbea Victor, avocat definitiv asociat partener, formulată în conditiile art. 28 lit.a din Legea nr. 51 din 1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, de a fi suspendat din profesia de avocat pe cauză de incompatibilitate, cu începere de la data de 25 aprilie 2014, și trecerea pe Tabloul avocaților incompatibili pe durata exercitării mandatului de Avocat al Poporului.

Comunicat:BPRP-SCPA "CIORBEA VICTOR & CIORBEA LACRIMA"-25 aprilie 2014AVOCATII SOCIETĂȚII

AVOCAT ASOCIAT PARTENER

LACRIMA CIORBEA
0745840852

AVOCAȚI COLABORATORI

AVOCAT DEFINITIV ANUL I
IOANA ALEXANDRA MATEIANU

AVOCAT STAGIAR ANUL I
SILVIA POPESCU

CONTACT
STRADA BLĂNARI, NR.23, ET.2, SECTOR 3

TELEFOANELE

0745840852
0722550034
0758029750

0213134229
0213134230
0212323939

Audiente

Zilnic sunt organizate audiente de la ora 12-16 pentru persoanele cu programare telefonica sau pe e.mail, după caz pentru audientele din ziua de vineri nu este obligatorie programarea telefonică
ASF obligă Harinvest să îşi vândă acţiunile la Depozitarul Central

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a dat termen trei luni societăţii Harinvest să îşi vândă acţiunile pe care le deţine la Depozitarul Central, având în vedere că după retragerea autorizaţiei de funcţionare ca societate de brokeraj nu mai poate fi acţionar la instituţia de decontare.”autor.Roxana pricop, sursa ZF.ro

Art.4 teza a doua din Legea nr.165/2013

Curtea Constituțională a României ” la data de 7 mai 2014, a admis cu unanimitate de voturi excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.4 teza a doua din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin.(1) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunica celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Tribunalului Cluj – Secţia civilă şi Tribunalului Dolj – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.7 mai 2014.” sursa.ccr.ro

Legea partidelor politice nr. 14/2003

Curtea Constituțională a României ”a admis la data de 12 decembrie 2013 excepția de neconstituționaliate și a constatat că prevederile art.16 alin. (3) din sunt neconstituţionale. Art.16 alin.(3) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.550 din 6 august 2012, declarat neconstituțional avea următorul cuprins: „Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.” sursa.ccr.ro

Plenul Curţii Constituţionale a României
30.04.2014 - 14:02


”În ziua de 30 aprilie 2014,Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.l) din Constituţia României şi al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului–Dan Diaconescu din Camera Deputaţilor şi un grup de deputaţi neafiliaţi, referitoare la neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului nr.14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.
În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituţională admite sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului–Dan Diaconescu din Camera Deputaţilor şi un grup de deputaţi neafiliaţi, şi constată că Hotărârea Parlamentului nr.14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea domnului Victor Ciorbea în calitatea de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”sursa ccr.ro

Legea nr.192∕2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

”Cu unanimitate de voturi,CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.2 alin.(1) şi (12) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti.7 mai 2014.” sursa.ccr.ro

Legea penală mai favorabila

”Dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile”. Plenul Curţii Constituţionale. 6 mai 2014.sursa.ccr.ro

Curtea Europeană de Justiție

O decizie recentă a Curții de Justiție a UE face posibilă câștigarea litigiilor în care clienții solicită băncilor înghețarea cursului de schimb la data acordării unui credit. În sfârșit, clienții pot fi protejați împotriva diferențelor de curs valutar:http://goo.gl/WIZIFA.

CONSULTAȚII JURIDICE ON LINE GRATUITE SE PRIMESC CÂTE DOUĂ ÎNTREBĂRI DE PERSOANA TRIMITEȚI E.MAILUL DVS la
office@ciorbea-ciorbea.ro

VĂ ÎNTERESEAZĂ ACEASTĂ PROBLEMA?

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de dreptMinuta deciziei nr.1 Dosar nr. 1/1/2014/HP/P


Şedinţa din data de 14 aprilie 2014


ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploieşti Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie prin încheierea din data de 7 februarie 2014, în dosarul nr. 289/120/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni şi stabileşte :


„În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă etapă se verifică incidenţa dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, cu privire la pedepsele individuale.

În a doua etapă, se verifică dacă pedeapsa rezultantă aplicată potrivit legii vechi

depăşeşte maximul la care se poate ajunge în baza legii noi, conform art. 39 Cod penal.

În cazul în care pedeapsa rezultantă aplicată potrivit legii vechi depăşeşte maximul la care se poate ajunge în baza art. 39 Cod penal, pedeapsa rezultantă va fi redusă la acest maxim.

În caz contrar, pedeapsa rezultantă va rămâne astfel cum a fost stabilită potrivit legii

vechi.”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 aprilie 2014.sursa.scj.ro
Cetățenii români ce solicită desfacerea căsătoriei încheiate într-un stat membru al Uniunii Europene

””Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în situaţia în care părțile, cetățeni români, solicită desfacerea căsătoriei încheiate într-un stat membru al Uniunii Europene, sunt incidente dispoziţiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, care determină competența internaţională a instanţelor judecătoreşti din România în soluţionarea acțiunii de divorț. Înalta Curte a mai precizat că, în ipoteza în care pârâtul nu are locuinţa în ţară, competența teritorială de soluționare a acțiunii introdusă după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă aparține instanței de la domiciliul reclamantului, aşa cum rezultă din dipoziţiile art. 914 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă. În speţă, părţile au depus la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, după închiderea dezbaterilor, un înscris denumit “declaraţie” prin care au solicitat, de comun acord, în temeiul dispoziţiilor art. 914 alin. (2) C. pr. civ., soluţionarea cauzei la această instanţă. Înalta Curte a reţinut că legiuitorul a permis acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei competente în soluţionarea cererii de divorţ numai în situaţia în care niciuna din părţi nu are locuinţa în ţară, ceea ce în speţă nu se verifică, reclamantul având domiciliul în România, astfel că este competentă judecătoria de la domiciliul acestuia. (Decizia nr. 687 din 27 februarie 2014 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect conflict negativ de competenţă)””

autor:Corina CIOROAB sursa.juridice.ro

LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat


EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.


ARTICOL UNIC

Se aprobã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:

1. Titlul ordonanţei de urgenţã va avea urmãtorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ


privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele
mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei"

2. Articolul I va avea urmãtorul cuprins:

"Art. I. - Dupã articolul 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 82^1, cu urmãtorul cuprins:

1

«Art. 82^1. - (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitãrii mandatului de parlamentar, doreşte sã exercite şi profesia de avocat nu poate sã pledeze în cauzele ce se judecã de cãtre judecãtorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţã juridicã la parchetele de pe lângã aceste instanţe.

(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (1) nu poate acorda asistenţã juridicã învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în instanţe în cauzele penale privind:

a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunile în legãturã directã cu infracţiunile de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene, prevãzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

b) infracţiunile prevãzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

c) infracţiunile privind traficul de persoane şi infracţiunile în legãturã cu traficul de persoane, prevãzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

d) infracţiunea de spãlare a banilor, prevãzutã în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, cu modificãrile ulterioare;

e) infracţiunile contra siguranţei statului, prevãzute în art. 155-173 din Codul penal;

f) infracţiunile care împiedicã înfãptuirea justiţiei, prevãzute în art. 259-272 din Codul penal;

2

g) infracţiunile contra pãcii şi omenirii, prevãzute în art. 356-361 din Codul penal.

(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (1) nu poate sã pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autoritãţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţioale ori a societãţilor naţionale în care acestea sunt pãrţi. De asemenea, nu poate sã pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internaţionale.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicã în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordã asistenţã ori reprezentare soţului sau rudelor pânã la gradul IV inclusiv.»"

3. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

"Art. II. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã nu se aplicã în cauzele pentru care, la data intrãrii în vigoare, era încheiat contract de asistenţã juridicã, în condiţiile legii."

4. Articolul III se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Bucureşti, 23 iunie 2004.

Nr. 280.

JOHN F. KENNEDY
"LET THE WORD GO FORTH... ALL THIS WILL BE NOT FINISHED IN THE FIRST ONE HUNDRED DAYS. NOR WILL IT BE FINISHED IN THE FIRST ONE THOUSAND DAYS, NOR IN THE LIFE OF THIS ADMINISTRATION, NOR EVEN PERHAPS IN OUR LIFETIME ON THIS PLANET. BUT LET US BEGIN."

John F. Kennedy, The Inaugural Address, Washington D.C., January 20, 1961IMPORTANT

CONTACT

Adresa
Str. Blanari, nr. 23, et.2, sector 3
Telefoane:
 de luni pana vineri de la ora 9 la ora 18
021 23 23 939
Telefoane:
 de luni pana vineri de la ora 10 la 14 si de la ora 18 la 20
0745840852
Fax
021. 23. 23. 934
  Website realizat de Apollo Data Solutions